Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin

023 563 020

Kancelarija, lokal 124

069 146 46 19

Predsednik Đurđica Šljapić

Aktuelnosti SZR Zrenjanin

„Važno je znati“

NACIONALNI KONGRES ZDRAVSTVENIH RADNIKASRBIJE (SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM)„Važno je znati“ 26.10–30.10.2022.g....

DETALJNIJE