Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin

023 563 020

Kancelarija, lokal 124

069 146 46 19

Predsednik Đurđica Šljapić

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN

Naučno stručni odbor Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin obaveštava svoje članice o Kongresu
zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem; „Odgovornost od upiranja prstom do uspeha“ ,
koji će se održati na Zlatiboru u periodu od 27.10 do 31.10.2021. godine u organizaciji Saveza udruženja
zdravstvenih radnika Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
Molimo zainteresovane, uvažene autore stručnih saopštenja da ispoštuju dole navedene kriterijume i
datume za predaju sažetaka i radova! Za radove prijavljene posle roka Naučno stručni odbor nije u obavezi da daje povratne informacije.

Obaveštenje preuzmite ovde.
Prvo obaveštenje preuzmite ovde.
Rezime preuzmite ovde.