Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin

023 563 020

Kancelarija, lokal 124

069 146 46 19

Predsednik Đurđica Šljapić

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN

Vas poziva

Da prisustvujete strucnim sastankcima u MARTU i APRILU 2020. :

1. Maligne bolesti Predavaca : Petrovacki dr Mica, specijalista radiolog Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02-2167/2019-01/117/D-1-1118/19 od 19.11.2019. i za slušaoce nosi 2 boda. Strucni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemicari, medicinske sestre, zdravstveni tehnicari.

2. Prehospitalni tretman povredenih sa posebnim osvrtom na rizicne kategorije pacijenata Predavaca : Korivica dr Jovanka, specijalista urgentne medicine Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02-01685/2019-01/189/A-1-1907/19 od 19.08.2019. i za slušaoce nosi 2 boda. Strucni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemicari, medicinske sestre, zdravstveni tehnicari.

Kongresna sala Hotela „Vojvodina“ Zrenjanin 19.03.2020. U 15 h ZA CLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NECLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 1000.00 RSD

1. Upotreba kiseonika u reanimobilu Predavaca : Koprivica Miroslav, strukovna medicinska sestra Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02-01685/2019-01/193/A-1-1905/19 od 19.08.2019. i za slušaoce nosi 2 boda. Strucni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemicari, medicinske sestre, zdravstveni tehnicari.

2. Prehospitalna kardiopulmonalna reanimacija KPR Predavaca : Živanovic dr Aleksandar, specijalista urgentne medicine Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02-01685/2019-01/191/A-1-1909/19 od 19.08.2019. i za slušaoce nosi 2 boda. Strucni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemicari, medicinske sestre, zdravstveni tehnicari.

Kongresna sala Hotela „Vojvodina“ Zrenjanin 09.04.2020. U 15 h ZA CLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NECLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 1000.00 RSD

Registracija ucesnika na dan održavanja strucnog sastanka. Medicinske sestre i zdravstveni tehnicari su u obavezi da imaju svoje kartice Komore. Za ostale profile NIJE POTREBNO (lekari, stomatolozi, farmaceuti).

VAŠ SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN