Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin

023 563 020

Kancelarija, lokal 124

069 146 46 19

Predsednik Đurđica Šljapić

Biti medicinska sestra znači uraditi ono što niko drugi neće,na način koji niko ne može uprkost svemu kroz šta prolazimo.Srećna slava Sveta Petka.