Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin

023 563 020

Kancelarija, lokal 124

069 146 46 19

Predsednik Đurđica Šljapić

NACIONALNI KONGRES ZDRAVSTVENIH RADNIKA
SRBIJE
(SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM)
Važno je znati

26.1030.10.2022.g. Zlatibor


P O K R O V I T E LJ :

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

Br
: 40100430/202207 od 25.02.2022 god.

Akreditacioni broj:D1161/22.
Broj rešenja Zdravstvenog Saveta Srbije 15302706/202101
januarski rok 2022.


AKREDITOVAN ZA:

Lekare,Stomatologe,Farmaceute,Biohemičare,

Medicinske sestre,Zdravstvene tehničare,Zdravstvene radnike i
saradnike,Laboratorijske tehničare,Sanitarne tehničare i
inženjere,DijetetičareNutricioniste,Fizioterapeute,Radne
terapeute,Farmaceutske tehničare,Radiološke tehničare

13 bodova predavači po pozivu

11 bodova, autori radova usmena prezentacija

09 bodova, autori radova poster prezetacije

08 bodova pasivni učesnik Kongresa

..PREUZMITE PROGRAM NACIONALNOG KONGRESA …