Početna / Aktuelno / Galerija / Rukovodstvo / Kontakt / Online testovi

 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA

ZRENJANIN
Vas poziva

Da prisustvujete stručnim sastankcima DANA 09.10.2021. :
- Osveta-ignorisana tema
Predavača : Mr sci med. Radmila Nešić, predsednik SUZR Srbije
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj :. D-1-186/21 broj: 153-02-01281/2020-01 i za slušaoce nosi 5 bodova.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske
sestre, zdravstveni tehničari.
- Samoosećanja
Predavača : Mr sci med. Radmila Nešić, predsednik SUZR Srbije
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : D-1-776/20 broj: 153-02-01202/2020-01 i za slušaoce nosi 5 bodova.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske
sestre, zdravstveni tehničari.

Kongresna sala Hotela Vojvodina Zrenjanin
09.10.2021. U 10 h
ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NEČLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 1500.00 RSD

Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka.
Medicinske sestre i zdravstveni tehničari su u obavezi da imaju svoje kartice Komore. Za ostale profile NIJE POTREBNO(lekari, stomatolozi, farmaceuti).

VAŠ SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN


Naučno stručni odbor Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin obaveštava svoje članice o Kongresu
zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem; "Odgovornost od upiranja prstom do uspeha" ,
koji će se održati na Zlatiboru u periodu od 27.10 do 31.10.2021. godine u organizaciji Saveza udruženja
zdravstvenih radnika Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
Molimo zainteresovane, uvažene autore stručnih saopštenja da ispoštuju dole navedene kriterijume i
datume za predaju sažetaka i radova! Za radove prijavljene posle roka Naučno stručni odbor nije u obavezi da daje povratne informacije.

Obaveštenje preuzmite ovde.
Prvo obaveštenje preuzmite ovde.
Rezime preuzmite ovde.

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Očekujemo najavljenu posetu predsednice Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije Mr sci med. Radmile Nešić Zrenjaninu. Poseta je najavljena za početak oktobra (01.10 ili 08.10.2021.) kada ćemo za NAŠE ČLANICE SUZRS i SZR Zrenjanin uraditi BESPLATNU EDUKACIJU ZA 10 BODOVA.

Blagovremeno ćemo Vas obavestiti o vremenu  i mestu edukacije.


Pocela je nedelja obeležavanje 12.maja - Medunarodnog dana medicinskih sestara! Godine 1971. ICN je 12. maja rodendan pionirke nege Florence Nightingale, proglasio Medunarodnim danom medicinskih sestara. 1985. godine clanovi CNA-a doneli su rezoluciju o zapocinjanju pregovora sa saveznom vladom da se nedelja od 6. -12. maja svake godine proglašava Nacionalnom nedeljom medicinskih sestara. Ubrzo nakon toga, savezni ministar zdravlja proglasio je drugu nedelju u maju Nacionalnom nedeljom medicinskih sestara. Godine 1993. naziv je promenjen u Nacionalnu nedelju sestara kako bi se naglasio uspeh te profesije kao discipline.

Na društvenim mrežama podelite slike i price koje stvaraju svest o Nacionalnoj nedelji.

U svim svojim postovima koristite #CNA2021 #WeAnswerTheCall #IKnowANurse #NationalNursingWeek #IND2021 #Nurses2021

Prezentaciju vezanu za ovogodišnji dan medicinskih sestara možete preuzeti ovde.

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Link za testove

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Poštovane kolege, ucesnici Kongresa, kako naš Eticki kodeks nalaže da smo uvek i prvo uz svoje pacijente a u skladu sa novo nastalom situacijom sa pandemijom Covid 19, ODLAŽEMO strucni skup u korist ocuvanja zdravlja naših sugradana.

Budite bezbedni!

 

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Poštovane koleginice i kolege, obaveštavamo Vas o promeni termina za predstojeci kongres:

Kongres se održava u terminu 15.07.-19.07.2020. Zlatibor

Rok za slanje sažetaka 14.06.2020.

Novo obaveštenje i registraciju preuzmite na sledecim linkovima:

Obaveštenje, Registracija

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Poštovane kolegenice i kolege, zbog epidemiološke situacije kao i preporuke organa Republike Srbije i AP Vojvodine o neodržavanju skupova u zatvorenom prostoru sa više od 100 osoba, odlaže se planirana KME za mart i april mesec 2020. O narednim aktivnostima i terminima bicete blagovremeno obavešteni.

Vaš Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin.

Mole se koleginice i kolege u slucaju bilo kakvih problema sa nedovoljnim bodovima a u vezi licence da NAM SE JAVE.

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN

Vas poziva

Da prisustvujete strucnim sastankcima u MARTU i APRILU 2020. :

1. Maligne bolesti Predavaca : Petrovacki dr Mica, specijalista radiolog Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02-2167/2019-01/117/D-1-1118/19 od 19.11.2019. i za slušaoce nosi 2 boda. Strucni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemicari, medicinske sestre, zdravstveni tehnicari.

2. Prehospitalni tretman povredenih sa posebnim osvrtom na rizicne kategorije pacijenata Predavaca : Korivica dr Jovanka, specijalista urgentne medicine Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02-01685/2019-01/189/A-1-1907/19 od 19.08.2019. i za slušaoce nosi 2 boda. Strucni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemicari, medicinske sestre, zdravstveni tehnicari.

Kongresna sala Hotela "Vojvodina" Zrenjanin 19.03.2020. U 15 h ZA CLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NECLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 1000.00 RSD

1. Upotreba kiseonika u reanimobilu Predavaca : Koprivica Miroslav, strukovna medicinska sestra Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02-01685/2019-01/193/A-1-1905/19 od 19.08.2019. i za slušaoce nosi 2 boda. Strucni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemicari, medicinske sestre, zdravstveni tehnicari.

2. Prehospitalna kardiopulmonalna reanimacija KPR Predavaca : Živanovic dr Aleksandar, specijalista urgentne medicine Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02-01685/2019-01/191/A-1-1909/19 od 19.08.2019. i za slušaoce nosi 2 boda. Strucni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemicari, medicinske sestre, zdravstveni tehnicari.

Kongresna sala Hotela "Vojvodina" Zrenjanin 09.04.2020. U 15 h ZA CLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NECLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 1000.00 RSD

Registracija ucesnika na dan održavanja strucnog sastanka. Medicinske sestre i zdravstveni tehnicari su u obavezi da imaju svoje kartice Komore. Za ostale profile NIJE POTREBNO (lekari, stomatolozi, farmaceuti).

VAŠ SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN

 

OBAVEŠTENJE CLANOVIMA SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN

Naucno strucni odbor Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin obaveštava svoje clanice o Kongresu zdravstvenih radnika Srbije sa medunarodnim ucešcem " Znanje kao putokaz" , koji ce se održati na Zlatiboru u periodu 20.05.-24.05.2020.godine u organizaciji Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Molimo zainteresovane, uvažene autore strucnih saopštenja da ispoštuju dole navedene kriterijume i datume za predaju sažetaka i radova! Za radove prijavljene posle roka Naucno strucni odbor nije u obavezi da daje povratne informacije. Zdravstveni Savet Srbije je Akreditovao strucni skup (?-1182/19)

Kriterijumi za strucne radove clanova Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin za Nacionalni Kongres zdravstvenih radnika Srbije sa medunarodnim ucešcem " Znanje kao putokaz " Zlatibor 20.05.-24.05.2020.

1. Rezime rada treba da je poslat na formularu za prijavu ( skinuti sa sajta: www.szr.org.rs ili www.szrzrenjanin.org.rs )

2. Obavezni delovi rezimea nalaze se na formularu za prijavu : uvod, cilj, metodologija, rezultati istraživanja i zakljucak.

3. Rezime treba da sadrži : najviše 200 reci, sekciju ili profilsko društvo i nacin izlaganja.

4. Strucni radovi mogu biti iz preporucene ili slobodne teme za navedenu sekciju ili profilsko društvo.

5. Ukoliko strucni rad ima više autora ( koautora ) navesti-podvuci osobu koja prezentuje rad.

6. U skladu sa dopisom Ministarstva zdravlja Republike Srbije od 11.06.2008. u strucnim radovima je zabranjeno reklamiranje proizvodaca lekova i medicinskih sredstava.

7. Naucno strucni odbor ce od pristiglih radova izvršiti recenziju kvaliteta strucnih radova, a u skladu da rezultati istraživanja i prikazi slucajeva budu originalni i ne smeju biti ranije objavljivani, kao i pisani iz domena zdravstvene nege. SZR Zr ce poslati broj strucnih saopštenja u skladu sa svojim finansijskim mogucnostima.

8. Strucni rad može biti prihvacen ili odbijen.

9. Strucni radovi pristigli posle roka ne podležu recenziji i nece se uzimati u obzir.

10. U sažetku obavezno navesti godine staža - najmanje 10 godina radnog iskustva u struci.

11. U sažetku obavezno navesti-podvuci strucnu spremu: srednja, viša, visoka.

12. Autor strucnog saopštenja treba da je najmanje 12 meseci clan SZR Zrenjanin.

13. Rezime i gotov rad u elektronskoj formi slati na mejl: prijavaradaszr@gmail.com do 10.04.2020.

14. Nakon recenzijskog postupka autor strucnog saopštenja ce biti obavešten o odluci Naucno strucnog odbora i Upravnog odbora Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin.

 

Rezime možete preuzeti ovde. 

 

 

Vesti iz prethodnih godina možete pročitati klikom na željenu godinu:

2020 /2019 /2018 /2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009

 


Važni dokumenti

Važni portali:

Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije:
www.kmszts.org.rs

Savez udruženja zdravstvenih radnikaSrbije
www.szr.org.rs

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
www.zdravlje.gov.rs

   

Designed by SrX   © Savez Zdravstvenih Radnika Zrenjanin 2009. - 2020. All Rights Reserved