Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin

023 563 020

Kancelarija, lokal 124

069 146 46 19

Predsednik Đurđica Šljapić

Svim kolegama  i  članovima saveza zdravstvenih radnika Zrenjanina čestitamo prestojeće novogodišnje i božićne  praznike.Vaš upravni odbor.