Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin

023 563 020

Kancelarija, lokal 124

069 146 46 19

Predsednik Đurđica Šljapić

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN

Vas poziva

Da prisustvujete stručnim sastankcima DANA 04.10.2022. :

U REDU JE OSEĆATI SE TUŽNO

Predavača : Mr sci med. Radmila Nešić, predsednik SUZR Srbije

Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj :. D-1-686/21 broj: 153-01-06620/2021-01

i za slušaoce nosi 5 bodova.

Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari (svih profila).

KRIVICA-PRIZIV SAVESTI?

Predavača : Mr sci med. Radmila Nešić, predsednik SUZR Srbije

Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : D-1-157/22 broj: 153-02-112/2022-01

i za slušaoce nosi 5 bodova.

Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari (svih profila).

Kongresna sala Hotela Vojvodina“ Zrenjanin

04.10.2022. U 15 h

ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NEČLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 1500.00 RSD 

Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka.

 

VAŠ SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN

 

Naučno – stručni odbor SZR Zrenjanin

20.09.2022.