Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin

023 563 020

Kancelarija, lokal 124

069 146 46 19

Predsednik Đurđica Šljapić

„Važno je znati“

NACIONALNI KONGRES ZDRAVSTVENIH RADNIKASRBIJE (SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM)„Važno je znati“ 26.10–30.10.2022.g. Zlatibor P O K R O V I T E LJ :Ministarstvo zdravlja Republike SrbijeBr: 401–00–430/2022–07 od 25.02.2022 god. Akreditacioni broj:D–1–161/22.Broj rešenja Zdravstvenog Saveta Srbije 153–02–706/2021–01januarski rok 2022. AKREDITOVAN ZA:Lekare,Stomatologe,Farmaceute,Biohemičare,Medicinske sestre,Zdravstvene tehničare,Zdravstvene radnike isaradnike,Laboratorijske tehničare,Sanitarne tehničare iinženjere,Dijetetičare–Nutricioniste,Fizioterapeute,Radneterapeute,Farmaceutske tehničare,Radiološke tehničare13 bodova –predavači po pozivu11 bodova, autori […]

U REDU JE OSEĆATI SE TUŽNO

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN Vas poziva Da prisustvujete stručnim sastankcima DANA 04.10.2022. : U REDU JE OSEĆATI SE TUŽNO Predavača : Mr sci med. Radmila Nešić, predsednik SUZR Srbije Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj :. D-1-686/21 broj: 153-01-06620/2021-01 i za slušaoce nosi 5 bodova. Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmaceuti, […]

Odgovornost od upiranja prstom do uspeha

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN Naučno stručni odbor Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin obaveštava svoje članice o Kongresu zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem; „Odgovornost od upiranja prstom do uspeha“ , koji će se održati na Zlatiboru u periodu od 27.10 do 31.10.2021. godine u organizaciji Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva […]

Osveta – ignorisana tema

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN Vas poziva Da prisustvujete stručnim sastankcima DANA 09.10.2021. : – Osveta-ignorisana tema Predavača : Mr sci med. Radmila Nešić, predsednik SUZR Srbije Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj :. D-1-186/21 broj: 153-02-01281/2020-01 i za slušaoce nosi 5 bodova. Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni […]

Kongresu zdravstvenih radnika Srbije

OBAVEŠTENJE CLANOVIMA SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN Naucno strucni odbor Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin obaveštava svoje clanice o Kongresu zdravstvenih radnika Srbije sa medunarodnim ucešcem “ Znanje kao putokaz“ , koji ce se održati na Zlatiboru u periodu 20.05.-24.05.2020.godine u organizaciji Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Molimo zainteresovane, uvažene […]

Strucni sastanci u MARTU i APRILU 2020

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN Vas poziva Da prisustvujete strucnim sastankcima u MARTU i APRILU 2020. : 1. Maligne bolesti Predavaca : Petrovacki dr Mica, specijalista radiolog Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02-2167/2019-01/117/D-1-1118/19 od 19.11.2019. i za slušaoce nosi 2 boda. Strucni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemicari, medicinske sestre, […]